Tindre caliu la terra (Estar calenta del Sol)

Temes associats al refrany: oratge, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener calor la tierra (Estar caliente del Sol)