Tindre bons dits [o tindre dits] (Ser hàbil manualment)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, bonaTraducción al castellano (google): Tener buenos dedos [o tener dedos] (Ser hábil manualmente)