Tindre bona planta (Tindre bon aspecte, cridar l'atenció per la seva bona presència)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bonaTraducción al castellano (google): Tener buena planta (Tener buen aspecto, llamar la atención por su buena presencia)