Tindre bon nom [o nom, o bona premsa] (Tindre fama, ser célebre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bonaTraducción al castellano (google): Tener buen nombre [o nombre, o buena prensa] (Tener fama, ser célebre)