Tindre bon color (Tindre bon aspecte)

Temes associats al refrany: bona, maneres de dir