Tindre barra (Tindre la cara dura)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener barra (Tener la cara dura)