Tindre [algú] al palmell de la mà (Tindre'l completament al propi albir, dominar-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma