Tindre a tret a algú (Tindre a algú prop o davant, generalment per a dir-li alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener a tiro a alguien (Tener a alguien cerca o delante, generalmente para decirle algo)