Tindre a molta honra [alguna cosa] (Considerar-la com un motiu d'orgull tot i que algú altre la censure o puga censurar-la.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener a mucha honra [algo] (Considerar-como un motivo de orgullo aunque alguien la censure o pueda censurarla.)