Tindre a glòria (Sentir-se satisfet, orgullós, d'alguna cosa que un mateix ha fe)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener a gloria (Sentirse satisfecho, orgulloso, de algo que uno mismo ha fe)