Terra terra (Molt prop de la costa, costejant)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mar