Terra de calcides, no la dons a tes filles (Significa que la terra on creixen plantes espinoses no s'ha de donar a netejar a persones que no siguin ben experimentades)

Temes associats al refrany: camp, parentiuTraducción al castellano (google): Tierra de Calcidio, no la dones a tus hijas (Significa que la tierra donde crecen plantas espinosas no se debe dar a limpiar a personas que no sean bien experimentadas)