Tenir una cosa pel cap dels dits (o per la punta dels dits, o per la mà) (Tenir-hi molta pràctica)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener algo por la cabeza de los dedos (o por la punta de los dedos, o por la mano) (Tener mucha práctica)