Tenir un ventrell que tot ho paeix (Ésser molt sofert, no manifestar indignació davant les ofenses o perjudicis)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma