Tenir un geni com una argelaga (Tenir el geni molt aspre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantes