Tenir un bon pedrer (Ésser pacient per a les injúries)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bona