Tenir teranyines als ulls (No veure allò que està ben prop i és ben visible)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener telarañas en los ojos (No ver lo que está bien cerca y es bien visible)