Tenir-se-les (Disputar, barallar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tenerse a ellas (Disputar, pelear)