Tenir prou (Fer profit, esser d'utilitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir