Tenir presa la mida (Conèixer les reaccions d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir