Tenir poca solta (Obrar amb poc seny)

Temes associats al refrany: maneres de dir