Tenir oriols al cap [o Dur oriols] (Portar molts de grills al cap, moltes fantasies, esser presumida i capbuit)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, animals