Tenir molta terra [o moltes terres] (Posseir una gran extensió o grans extensions de terreny)

Temes associats al refrany: maneres de dir