Tenir molta boca (Tenir més paraules que fets)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlar