Tenir més paciència que Job (Ésser molt pacient)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener más paciencia que Job (Ser muy paciente)