Tenir males puces (Tenir poca paciència, ser fàcilment irritable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener malas pulgas (Tener poca paciencia, ser fácilmente irritable)