Tenir mala jeia (Estar de mal humor i tractar malament els altres)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener mala yacía (Estar de mal humor y tratar mal a los otros)