Tenir mà (Tenir molta habilitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma