Tenir les quatre creus ( Passats els quaranta anys)

Temes associats al refrany: maneres de dir