Tenir les de perdre (Tindre probabilitats de perdre)

Temes associats al refrany: maneres de dir