Tenir la pia [a algú] (Tenir-li bona voluntat o simpatia, mirar-lo amb benvolença, aprovar la seva forma de ser)

Temes associats al refrany: maneres de dir