Tenir la panxa a l'esquena (Patir fam, estar prim)

Temes associats al refrany: cos huma, menjar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la barriga a la espalda (Sufrir hambre, estar delgado)