Tenir la conciència feta a eixamples (Ésser poc escrupulós de conciència)

Temes associats al refrany: maneres de dir