Tenir la cara de vaqueta [o Tenir molta barra] (No tenir vergonya)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma