Tenir la boca de plata (Tenir molt bona conversa, paraules molt amables i ben enraonades)

Temes associats al refrany: parlar, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la boca de plata (Tener muy buena conversación, palabras muy amables y santas razones)