Tenir l'ull en (Prestar-hi atenció)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir