Tenir-hi la mà trencada (Tenir habilitat i pràctica en alguna cosa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la mano rota (Tener habilidad y práctica en algo)