Tenir fogots (Anar amb poca roba per excés de calor)

Temes associats al refrany: maneres de dir