Tenir enteniment de Francina, que tot quant sap endevina (Ser curt d'enteniment)

Temes associats al refrany: saber, maneres de dir