Tenir els passerells al cap (Tenir moltes il·lusions, poca reflexió)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, animals