Tenir el vi dolent (Tenir mal beure)

Temes associats al refrany: maneres de dir, vi, beure