Tenir el cap als peus (No pensar assenyadament)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la cabeza a los pies (No pensar sensatamente)