Tenir [algú o alguna cosa] davant els ulls (Tenir davant, a la vista)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir