Tenir el cul amb puntes (Es diu quan una persona no para massa temps en un lloc

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir