Tenir consideracions (Tractar-lo cerimoniosament o amb consideració)

Temes associats al refrany: maneres de dir