Tenir cera del Corpus (Tenir privilegi, estar exempt de càstig o de les molèsties que els altres sofreixen)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener cera del Corpus (Tener privilegio, estar exento de castigo o de las molestias que los otros sufren)