Tenir carta blanca (Estar autoritzat per a obrar amb tota llibertat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener carta blanca (Estar autorizado para obrar con toda libertad)