Tenir cara de maig (Mostrar-se juvenil i fresc)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, mesosTraducción al castellano (google): Tener cara de mayo (Mostrarse juvenil y fresco)