Tenir bona mà /Tenir alguna habilitat reconeguda)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma