Tenir bon ull (Encertar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bona, cos humaTraducción al castellano (google): Tener buen ojo (Acertar)